PILARS D'ESCOLA

Pilars d’escola: “LA VISIÓ i ELS VALORS”.

Pretenem que els pilars vertebradors de la nostra escola i els valors compartits siguin la base de la nostra tasca diària i que es respirin en tots els àmbits del nostre centre. 

  • CONFIANÇA:  confiança en l'escola i en el seu projecte, confiança en els professionals que hi treballen, confiança i complicitat amb les famílies en la tasca d’educar als nens i nenes, confiança en els alumnes. Equitat-respecte, emocions-benestar-tranquil·litat.
    COMUNICACIÓ:  transparència i diàleg, feed-back,  ús del llenguatge en positiu, no jutjar- empatia (mindfullness), assertivitat.
  • PERTINENÇA I CONVIVÈNCIA: sentiment de pertinença,  vincles i relacions-xarxes de connexions, cooperació, respecte, la diversitat font de riquesa, vinculació amb el territori.
  • EQUITAT, INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL: identificar les capacitats i les dificultats i saber donar a cada alumne el que necessita. Viure la diferència i la inclusió com a un valor de futur. “Aprendre els uns dels altres i els uns amb els altres”
  • EXPRESSIÓ I MULTIPLICITAT DE LLENGUATGES:  importància i sensibilitat envers  tots els llenguatges (lingüístic, matemàtic, corporal, musical, científic, artístic, comunicatiu, emocional…) que ens permeten accedir i interpretar el món. Plurilingüisme.
  • ESCOLA DE PRESENT, VIVA I ACTIVA:   debat pedagògic, creativitat, flexibilitat, obertura, l'ara i l'aquí.
  • L'EDUCACIÓ PAUSADA: “un temps per cada cosa i cada cosa al seu temps”, ritmes de treball, respecte per la individualitat i les intel·ligències múltiples, el valor del silenci.
  • ESCOLA QUE FORMA PERSONES: saber ser, saber estar, saber fer, educació integral, el valor de l’esforç, la interpretació crítica  i la responsabilitat.
  • APRENDRE A APRENDRE:  “L’aprenentatge per la vida i al llarg de la vida” despertant la curiositat ,  les ganes d’aprendre i el desenvolupament de les habilitats del pensament i les competències. Potenciant l’aprenentatge actiu i significatiu de l’alumne, el treball cooperatiu, l’experimentació i la recerca.
·      LA IMPORTÀNCIA DEL PROCÉS D’APRENENTAGEl’èxit educatiu és l’èxit personal de cada alumne, valorant el seu progres des del propi punt de partida.  

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada