AGENDA 21 ESCOLAR PLUS

Durant el curs 2016-2017, l'escola va entrar a participar en un programa pilot de l'Ajuntament de Sabadell: l'Agenda 21 Escolar Plus, en el qual hi participaven 6 escoles, amb l'objectiu d'ampliar-ho a poc a poc a totes les escoles de la ciutat. 

En el projecte es pretén:

  • Fer un estudi del consum energètic i d'aigua que es fa als centres.
  • Fer un estudi sobre la gestió que es fa dels residus.
  • Revisar i millorar les instal·lacions d'enllumenat.
  • Formar als equips directius i claustres. 
  • Capacitar al personal no docent per a les bones pràctiques.
  • Implementar millores a nivell de consum energètic i d'aigua. Una tècnica de l'Ajuntament és qui s'encarrega d'anar per les escoles i fer els diferents estudis. Posteriorment es fa la valoració amb un equip i tornen a les escoles per implementar mesures amb les quals es faci un bon ús de la llum, l'aigua i la gestió dels residus.A l'escola ja hem realitzat algunes activitats. Consultar la pestanya d'activitats. 

Blog Agenda 21 Escolar Plus

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada